Descripción

     Amb esta col·lecció pretenem estimular l’interés per aprendre de xicotets i grans, a través de la diversió i l’entreteniment. Procurem fer-ho amb diferents activitats que és bo que realitzem de forma habitual, ja que amb elles impulsem estratègies de raonament i lògica, a més d’estimular la memòria visual i l’atenció. Estes activitats són de vital importància per al rendiment escolar dels més xicotets, la millora de les habilitats lingüístiques i un envelliment saludable en el cas dels més majors.