Descripción

Amb la col·lecció «Les Il·lusions» pretenem estimular l’interés per aprendre de xicotets i grans, a través de la diversió i l’entreteniment. Procurem fer-ho amb diferents activitats, que és bo que realitzem de forma habitual, ja que amb elles impulsem estratègies de raonament i lògica, a més d’estimular la memòria visual i l’atenció. Amb el quadern NÚM. 2, Viatjant per Espanya, aprenem i repassem els continguts curriculars de Ciències Socials i Ciències de la Naturalesa. Coneixem les comunitats autònomes d’Espanya, les seues banderes i Provincies, monuments, Parcs Naturals, rius, pics, muntanyes i moltes coses més. A més, estes activitats són de vital importància per al rendiment escolar, la millora de les habilitats lingüístiques i un envelliment saludable en el cas dels més majors.